הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
צור קשר
צור קשר
פרופיל המשרד
פרופיל המשרד
View In English
View In English
 בטרם תישאל השאלה, על השואל לקרוא היטב את התקנון (וזאת על ידי לחיצה על המילה "תקנון" מתחת לשדה "תוכן הפנייה"). 

אישור קריאת התקנון, משמעו קבלת התנאים הנקובים בו על ידי השואל והסכמתו להם, ללא סייג.

ככל שהשואל מסתייג מהתקנון, מסעיף לו או מכל חלק או אמירה שבו, עליו להימנע מלשאול שאלתו.

 


השאר שדה זה ריק
------------------------------------- -------------------------------------
שם*:
טלפון:
אימייל*:
תוכן הפנייה*:

 *אני מאשר כי קראתי את התקנון ואני מסכים לתנאיו.


CAPTCHA Image
הכנס קוד*:
החלף קוד

אפס טופס

תקנון לייעוץ משפטי

 

1. התשובות הניתנות במסגרת הייעוץ המקוון, נועדו לספק אינפורמציה כללית ובסיסית ואין לראות בהן משום תחליף ליעוץ משפטי אישי, המותאם למכלול הנסיבות הקונקרטיות לשואל,  לרבות נסיבות שהשואל אינו מודע להן.

2.  אחריות משרד הרשקוביץ ושות' עורכי דין לתשובות, מותנית ביעוץ אישי אשר יתקיים בפגישה אשר תתואם בין הפונה ובין משרד עוה"ד.

3.  העושה שימוש בתשובות, נותן הסכמתו כי לא תהיה לו כל תביעה, עילה, דרישה או טענה, מכל סוג שהוא כלפי משרד הרשקוביץ ושות' עורכי דין ו/או מי מעובדיו והוא מצהיר כי השימוש בתשובות יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית, אלא אם נערכה פגישת יעוץ במסגרתה נבחנו מכלול הנסיבות הקונקרטיות לשואל ו/או לסוגייה. 

4.  אין לפרסם את התשובות המופיעות באתר, ללא הסכמה מפורשת, מראש ובכתב, של משרד הרשקוביץ ושות' עורכי דין.

5.  השואל נותן-בעצם פנייתו, הרשאה למשרד הרשקוביץ ושות' עורכי דין לפנות אליו בדוא"ל  ו/או באמצעי התקשורת אשר הוזנו על ידי השואל-לרבות (אך לא רק) לצורך דיוור מידע המתפרסם ע"י המשרד, חומר מקצועי ו/או עידכונים ו/או הודעות פרסומיות ואחרות הקשורות באתר ו/או במשרד.

6.  השואל נותן הרשאתו למשרד הרשקוביץ ושות' עורך דין, לפרסם את השאלות ואת התשובות-תוך הסרת שמו של השואל.

7.  בכל מקרה של סיסכוך משפטי הנוגע לתשובה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי והייחודי לבירור הסכסוך, יוקנה לבית המשפט בתל-אביב.