הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
צור קשר
צור קשר
פרופיל המשרד
פרופיל המשרד
View In English
View In English
 תאגידים
סימני מסחר
ירושה ועזבונות
נדל"ן
דיני עבודה
גבייה והוצאה לפועל
נזיקין, ביטוח ורשלנות
ליטיגציה
 

נדל"ן

 

עיסקת נדל"ן (נכסי דלא ניידי), מושפעת ממספר פרמטרים המאפיינים אותה ומשליכים על האופן שבו תתנהל העסקה:

 

 

הראשון, סוג הנכס:

קיימים סוגים שונים של נכסי מקרקעין, דבר המשליך באופן ישיר על אופן ביצוע העסקה, המס הנגזר ממנה, אופן מימון העסקה ועוד.

בין הסוגים השונים של נכסי המקרקעין ניתן למנות דירה, משרד, חנות, מבנה תעשייתי, מגרש, דירה בדמי מפתח, נכס עיסקי בדמי מפתח, מניות באיגוד מקרקעין וכיוצ"ב.

יתרה מכך, אותו נכס עצמו-יכול לשנות פנים, בהתאם לסוג בעל הזכויות בו. כך למשל, חוק מיסוי מקרקעין מגדיר "דירה" ו"דירה מזכה" באופן שונה, הגם שמדובר "באותה" דירה.

 

השני, סוג העסקה:

צרכי הצדדים קובעים את סוג העסקה אשר תתבצע בנכס: מכר, השכרה, החכרה, דמי מפתח, טרנזקציה של מניות באיגוד מקרקעין, אופציות וכיוצ"ב.

 

השלישי, אופן רישום הנכס:

דרך כלל, עסקת נדל"ן מהווה עיסקה מהותית בחייו של אדם (ואף בחיי עסק).

בישראל מתקיים מרשם זכויות של חכירה או בעלות, בלשכת רישום המקרקעין ("טאבו") שבו נרשמים גם עיקולים, שיעבודים, הערות אזהרה, הערות בדבר הפקעה וכו'.

ואולם, חלק נכבד מבעלי הזכויות אינו רשום כלל בלשכת רישום המקרקעין. 

חלקם רשומים במינהל מקרקעי ישראל (המהווה זרוע ניהולית למקרקעין של גופים אחרים- דוגמת הקרן הקיימת לישראל, הסוכנות היהודית, הרשות לפיתוח ועוד), חלקם האחר של בעלי הזכויות רשום ב"חברות משכנות" שהוסמכו לנהל מירשם בעלי זכויות, חלקם בחברות הבנייה אשר בנו/יזמו את המבנים על המקרקעין וחלקם אף לא רשום כלל.

 

 

מאחר ועסקאות בנדל"ן הן עיסקאות עתירות ממון בעלות השלכות מהותיות למבצעם (החל מהיבטי מימון וכלה בהיבטי מיסוי), על כל אחד מהצדדים לעסקה, לכלכל צעדיו בזהירות ולאחר שבחן היטב את המשמעויות הנגזרות מהעסקה אותה הוא מבקש לבצע.

 

משרד הרשקוביץ ושות' עורכי דין אמון על עיסקאות נדל"ן ומבצע את מיכלול הבדיקות המשפטיות הנגזרות מעסקת הנדל"ן, עורך הסכמי מכר, חכירה, שכירות, דמי מפתח והעברת מניות באיגודי מקרקעין, עורך את דיווחי העסקה לרשויות המס ומבצע רישומי הזכויות הנובעות מהעסקה.