הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
צור קשר
צור קשר
פרופיל המשרד
פרופיל המשרד
View In English
View In English
 תאגידים
סימני מסחר
ירושה ועזבונות
נדל"ן
דיני עבודה
גבייה והוצאה לפועל
נזיקין, ביטוח ורשלנות
ליטיגציה
 

תאגידים

 

המונח "תאגידים" כולל קשת של צורות התאגדות שונות, המוכרות בדין הישראלי.

 

בין צורות ההתאגדות המוכרות נמצא: 

חברה מוגבלת, חברה שאינה מוגבלת, שותפות רשומה, שותפות שאינה רשומה, עמותה, חברה לתועלת הציבור והיד עוד נטויה.

 

ההחלטה בדבר אופן ההתאגדות (ואם בכלל קיים צורך בהתאגדות), מורכבת ממערכת של שיקולים-לעיתים נוגדים, שכל אחד מהם, מצריך בחינה ובדיקה של אותם שיקולים, ויישומם על פי העובדות הקונקרטיות.

 

במערכת שיקולים אלו, ניתן למנות-בין היתר, שיקולי מיסוי (מס הכנסה, מס ערך מוסף ואפילו ביטוח לאומי), שיקולי עלות-תועלת (עלות ההתאגדות וניהול החשבונות, יקרה בתאגיד רשום, ביחס לפעילות עסקית של "יחיד" למשל. מנגד-טמונים בה יתרונות שאין ל"יחיד" ולהתאגדות שאינה כרוכה ברישום), שיקולי הגנת "מסך ההתאגדות", מגבלות הדין (ישנם ענפים/מקצועות/תחומי פעילות לגביהם קיימת הגבלה בדבר אופן ההתאגדות המותר), שיקולים של "אופק" עיסקי (למשל-חברת "הזנק") ועוד כהנה שיקולים.

 

 משרד הרשקוביץ ושות' עורכי דין, מייעץ ומלווה תאגידים-הן באופן שוטף והן באופן נקודתי.

 

בתחום התאגידים, כוללת פעילות המשרד את השירותים הבאים:

  • הקמת תאגידים.
  • עריכת הסכמי מייסדים והסכמי שותפים.
  • עריכת תקנוני התאגדות התואמים צרכים יחודיים של התאגיד ו/או בעלי הזכויות בו.
  • עריכת הסכמי השקעה ו/או מיזמים.
  • הנפקה והקצאת מניות/אג"ח בחברות פרטיות.
  • עריכת הסכמי התקשרות עם לקוחות, ספקים, עובדים וקבלני משנה.
  • ליווי ויעוץ שוטף של התאגיד בחיי היומיום-לרבות עריכת פרוטוקולים יעודיים לבעלי המניות ו/או הדירקטריון.
  • פירוק התאגיד (פירוק מרצון).
  • ליטיגציה הנוגעת לפעילות התאגיד, לרבות: 

תביעות כספיות, תביעות עובדים, תביעות אכיפה, צווי מניעה, תביעות בשל קיפוח, תביעה/הגנה נגזרת, הליכי גבייה והוצאה לפועל, הגנה על קניין רוחני (סימני מסחר, מוניטין, סודות עיסקיים וכו').