הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
צור קשר
צור קשר
פרופיל המשרד
פרופיל המשרד
View In English
View In English
 תאגידים
סימני מסחר
ירושה ועזבונות
נדל"ן
דיני עבודה
גבייה והוצאה לפועל
נזיקין, ביטוח ורשלנות
ליטיגציה
 

ירושה ועזבונות

 

 

עם פטירתו של אדם, עזבונו מחולק ליורשיו.

 

זהות יורשיו נקבעת על פי אחת משתי האפשרויות הבאות:

 

אם הנפטר הותיר צוואה, אזי הזוכים על פי הצוואה, הם אלו שיהנו מעזבונו, בהתאם לחלוקת העזבון כפי שקבע המנוח בצוואתו.

 

אם לא הותיר הנפטר צוואה אחריו (או שצוואתו אינה תקפה בנסיבות שנקבעו בדין), חלוקת העזבון תעשה על פי כללים שנקבעו בדין.

כללים אלו קובעים "ענפים" של יורשים-כאשר בכל ענף יש סדר עדיפויות פנימי הקובע את חלוקת העזבון. בהעדר "ענף", קובע הדין מעבר ל"ענף" הבא בתור ("פרנטלות").

 

חשיבותה של צוואה, באה לידי ביטוי בעיקר (אך לא רק, ראה/ראי בהמשך) כאשר מבקש אדם להבטיח את שיעשה ברכושו לאחר מותו, כאשר אין התאמה מלאה בין האופן שבו הוא מבקש לחלק את עזבונו לאחר מותו  ובין "ברירת המחדל" שקובע הדין למקרה שבו אין צוואה.

 

 

ואולם, גם כאשר ישנה התאמה מלאה בין רצונו ובין "ברירת המחדל" שקובע הדין למקרה שבו אין צוואה, יש מקום לשקול הכנתה של צוואה וזאת מהנימוקים הבאים:

בצוואה ניתן לקבוע "יורש אחרי יורש", דהיינו- לקבוע מה יעשה ברכוש שזכה יורש מהמוריש, לאחר שאותו יורש ילך לעולמו.

 

בצוואה גם ניתן לקבוע "יורש במקום יורש", דהיינו- לקבוע מה יעשה ברכוש המוריש, כאשר היורש המיועד הראשון, הלך לעולמו בטרם זכה בירושה.

 

הכנת צוואה דומה אשר נערכת על ידי שני בני זוג מגבילה את אפשרות שינוי הצוואה בידי בן הזוג אשר נותר בחיים ומאפשרת לממש את כוונת המצווה הראשון ביחס לרכושו.

 

צוואה מאפשרת קביעת מנהל עיזבון המוכר למצווה, אשר אמון עליו כי יפעל על מנת לקיים את רצונו.

 

נימוקים אלו ואחרים, מדגישים את היתרון והחשיבות בעריכת צוואה, אשר תבטיח כי רצון המנוח בדבר אופן חלוקת רכושו, יתבצע.

 

משרד הרשקוביץ ושות' עורכי דין, נותן ייעוץ משפטי וייצוג בכל הנוגע לדיני ירושה ועזבונות.

 

בין שירותים אלו, ניתן למנות:

עריכת צוואות.

עריכה והגשת בקשות למתן צווי ירושה.

עריכה והגשת בקשות למתן צווי קיום צוואה.

הגשת בקשות למינוי מנהל עיזבון.

מזונות מהעיזבון

ניהול הליכים משפטיים בבתי הדין לענייני משפחה בכל הנוגע לעזבונות וירושה.