הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
צור קשר
צור קשר
פרופיל המשרד
פרופיל המשרד
View In English
View In English
 


ברוכים הבאים למערכת הדיוור האלקטרוני שלנו.

כאן תוכלו להירשם לקבלת דיוור אלקטרוני ולקבל מידע משפטי בנושאים המצויים בתחום התמחות משרדנו.

אנא הקפידו לקרוא את התקנון ולאשרו.

 


הכנס כתובת דוא"ל:


*אני מאשר כי קראתי את התקנון ואני מסכים לתנאיו.

CAPTCHA Image
הכנס קוד*:

החלף קודתקנון דיוור אלקטרוני של מידע משפטי (להלן: "המידע")

 

1. המידע המובא במסגרת זו (מידע משפטי המועבר בדיוור אלקטרוני), הינו כללי ובשום אופן אין לראות בו משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

 

2. במידע המובא במסגרת זו, עלולים ליפול טעויות. גם מטעם זה, אין לראות במידע משום ייעוץ משפטי ואין לעשות בו שימוש.

 

3. אחריות משרד הרשקוביץ ושות' עורכי דין (להלן: "המשרד") למידע, מותנית וכפופה להשלמתו בייעוץ אישי אשר יתקיים בפגישה שתתואם בין מקבל המידע ובין המשרד.

 

4. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, העושה שימוש במידע, נותן הסכמתו והתחייבותו כי לא תהיה לו כל תביעה, עילה, דרישה או טענה מכל מין וסוג שהוא כלפי המשרד, והוא מצהיר ומתחייב כי השימוש במידע-ככל שיעשה על ידו, יעשה על אחריותו המלאה והבלעדית ובכל מקרה לא תעמוד זו זכות לפיצוי ו/או שיפוי.

 

5. אין לפרסם ו/או להעתיק ו/או להעביר את המידע ו/או חלקו לכל גורם שהוא, שאינו המכותב למידע.

 

בכל מקרה של סיכסוך משפטי הנוגע למידע, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי והייחודי לבירור הסכסוך יוקנה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.