הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
צור קשר
צור קשר
פרופיל המשרד
פרופיל המשרד
View In English
View In English
 בעמוד זה מוצגת מיקצת מפסיקת בית משפט בהליכים שיוצגו על ידי משרד הרשקוביץ ושות'-עורכי דין,

על מנת להאיר ולהמחיש את הנושאים בהם עוסק המשרד.

 

לנוחות הגולש/ת, הפסיקה מוצגת הן במרוכז והן בחתך לפי נושאים.

 


שם הקטגוריה
הכל
מסחרי
מינהלי
לשון הרע
הוצאה לפועל
ירושה ועיזבון
דיוני, סדרי דין ופרצדורה
מקרקעין
קניין רוחני
נזקי רכוש
עבודה
נזקי גוף וביטוח לאומי
 
מחיקת כתב תביעה מתוקן החורג מהיקף התיקון שהותר (מחוזי) מחיקת כתב תביעה מתוקן החורג מהיקף התיקון שהותר (מחוזי)
התנגדות לביצוע שטר בטענת קיזוז וחיוב בהפקדת ערובה כתנאי לבירור ההתנגדות התנגדות לביצוע שטר בטענת קיזוז וחיוב בהפקדת ערובה כתנאי לבירור ההתנגדות
מכרזים, עיון במסמכי מכרז של מציעים אחרים (משרד הביטחון) מכרזים, עיון במסמכי מכרז של מציעים אחרים (משרד הביטחון)
פיצוי בגין רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין (נוסף לביטול הסכם והשבה) פיצוי בגין רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין (נוסף לביטול הסכם והשבה)
עיכוב הליך בשל 'הליך תלוי ועומד' עיכוב הליך בשל 'הליך תלוי ועומד'
עיון בתיק בית משפט על ידי צד ג' עיון בתיק בית משפט על ידי צד ג'
חיוב מחזיק (צד ג') בחוב החייב- סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל חיוב מחזיק (צד ג') בחוב החייב- סעיף 48 לחוק ההוצאה לפועל
ערעור מס הכנסה- חבות עובד במס הכנסה שלא נוכה במקור ע"י המעסיק ערעור מס הכנסה- חבות עובד במס הכנסה שלא נוכה במקור ע"י המעסיק
תביעת בעל מניות כנגד בעל מניות אחר בדרישה לחתימה על בקשה לשימוש חורג במקרקעין תביעת בעל מניות כנגד בעל מניות אחר בדרישה לחתימה על בקשה לשימוש חורג במקרקעין
העדר חסיון לתצהירים שעמדו בפני מומחה העדר חסיון לתצהירים שעמדו בפני מומחה
בקשה לזימון עד שהעיד, לעדות נוספת, תקנה 166 לתקנות סד"א (מחוזי) בקשה לזימון עד שהעיד, לעדות נוספת, תקנה 166 לתקנות סד"א (מחוזי)
גזר דין מיסים- אי הגשת 11 דוחות שנתיים של חברות שונות בשליטת הנאשם, למס הכנסה גזר דין מיסים- אי הגשת 11 דוחות שנתיים של חברות שונות בשליטת הנאשם, למס הכנסה
תביעה לביטול פסק דין בעילת העדר סמכות פונקציונלית (דחייה) תביעה לביטול פסק דין בעילת העדר סמכות פונקציונלית (דחייה)
תביעה כספית להשתתפות בהוצאות ניהול ואחזקת מרכז מסחרי מכוח הסכם ניהול ועשיית עושר ולא במשפט, חובת הקטנת הנזק תביעה כספית להשתתפות בהוצאות ניהול ואחזקת מרכז מסחרי מכוח הסכם ניהול ועשיית עושר ולא במשפט, חובת הקטנת הנזק
דחיית עיכוב ביצוע פסק דין כספי (בית משפט מחוזי) דחיית עיכוב ביצוע פסק דין כספי (בית משפט מחוזי)
דחיית ערעור כנגד חיוב השתתפות המערערת בהוצאות ניהול ואחזקת מרכז מסחרי (בית משפט מחוזי) דחיית ערעור כנגד חיוב השתתפות המערערת בהוצאות ניהול ואחזקת מרכז מסחרי (בית משפט מחוזי)
תביעת מזונות מהעיזבון - דחייה על הסף תביעת מזונות מהעיזבון - דחייה על הסף
דחיית בקשה לחיוב בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות (תקנה 519 לתקנות סד"א וסעיף 353א לחוק החברות) דחיית בקשה לחיוב בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות (תקנה 519 לתקנות סד"א וסעיף 353א לחוק החברות)
הקצאת מניות, דילול הון, עושק המיעוט וסעדים אופרטיביים, שיהוי והשלכותיו הקצאת מניות, דילול הון, עושק המיעוט וסעדים אופרטיביים, שיהוי והשלכותיו
עיכוב יציאה מהארץ כנגד מנהל חברה בפירוק וחוק יסוד כבוד האדם וחרותו (בית המשפט העליון) עיכוב יציאה מהארץ כנגד מנהל חברה בפירוק וחוק יסוד כבוד האדם וחרותו (בית המשפט העליון)
תביעה בין בעלי שליטה שעניינה השבת הלוואת בעלים וכן חיוב תאגידים בשליטתם, בדמי שכירות שווים לחברה שאף היא בשליטתם תביעה בין בעלי שליטה שעניינה השבת הלוואת בעלים וכן חיוב תאגידים בשליטתם, בדמי שכירות שווים לחברה שאף היא בשליטתם
תביעה לסילוק יד- מושכר (חנות) במרכז מסחרי תביעה לסילוק יד- מושכר (חנות) במרכז מסחרי
תביעת השבה, שותפות תביעת השבה, שותפות
התנגדות לביצוע שטר התנגדות לביצוע שטר
תביעת פינוי-דיירות מוגנת תביעת פינוי-דיירות מוגנת
הפרת זכויות יוצרים-אומד דעת הצדדים בפירסום פסיקה ומאמרים באתר אינטרנט הפרת זכויות יוצרים-אומד דעת הצדדים בפירסום פסיקה ומאמרים באתר אינטרנט
אי גילוי "אובדן מוחלט" ברכב שנמכר אי גילוי "אובדן מוחלט" ברכב שנמכר
הגנה על סימן מסחר-צו מניעה זמני (בית המשפט העליון) הגנה על סימן מסחר-צו מניעה זמני (בית המשפט העליון)
תביעת דמי תיווך במקרקעין תביעת דמי תיווך במקרקעין
הגנה על סימן מסחר-צו מניעה הגנה על סימן מסחר-צו מניעה
חיוב מערער בבית הדין הארצי לעבודה בהפקדת ערובה חיוב מערער בבית הדין הארצי לעבודה בהפקדת ערובה
מתן צו מניעה זמני בשל סימן מסחר רשום (בית המשפט העליון) מתן צו מניעה זמני בשל סימן מסחר רשום (בית המשפט העליון)
ערעור על חיוב בפיצויי בגין הפרת חוזה התמחרות- תיק הוחזר לערכאה ראשונה (בית המשפט העליון) ערעור על חיוב בפיצויי בגין הפרת חוזה התמחרות- תיק הוחזר לערכאה ראשונה (בית המשפט העליון)
ביטול עיקול זמני בסכסוך מסחרי ביטול עיקול זמני בסכסוך מסחרי
ערעור על דחיית הוכחת חוב ע"י מפרק חברה ערעור על דחיית הוכחת חוב ע"י מפרק חברה
דחיית הרמת מסך בגין חוב שכירות של חברה דחיית הרמת מסך בגין חוב שכירות של חברה
הפרת הסכם בין שותפים בנוגע להעסקת סוכן מכירות הפרת הסכם בין שותפים בנוגע להעסקת סוכן מכירות
תביעה כספית מספק שירותי חלוקת לחם תביעה כספית מספק שירותי חלוקת לחם
חיוב תובעת שהיא חברה "מהשטחים", בהפקדת ערובה כתנאי לבירור תביעתה חיוב תובעת שהיא חברה "מהשטחים", בהפקדת ערובה כתנאי לבירור תביעתה
דחיית בקשה למתן צו מניעה זמני להעסקת עובד בחברה מתחרה דחיית בקשה למתן צו מניעה זמני להעסקת עובד בחברה מתחרה
אכיפת תניית בוררות במחלוקת עיסקית אכיפת תניית בוררות במחלוקת עיסקית
תביעת נהג היסעים לגמול שעות נוספות, פדיון חופשה, שכר עבודה, דמי מחלה ודמי הודעה מוקדמת תביעת נהג היסעים לגמול שעות נוספות, פדיון חופשה, שכר עבודה, דמי מחלה ודמי הודעה מוקדמת
דחיית תביעה שעילתה יחסי עובד מעביד, עזרה משפחתית דחיית תביעה שעילתה יחסי עובד מעביד, עזרה משפחתית
דחיית תביעה בהעדר יחסי עובד-מעביד דחיית תביעה בהעדר יחסי עובד-מעביד
דחיית תביעת עובד בהעדר יחסי עובד-מעביד דחיית תביעת עובד בהעדר יחסי עובד-מעביד
תביעת עובד זר שלא נכח במשפט- לפיצויי פיטורים תביעת עובד זר שלא נכח במשפט- לפיצויי פיטורים
תביעת תשלום עבור מתן שירות תביעת תשלום עבור מתן שירות
תביעה למוסד לביטוח לאומי לאחר דחיית תביעה בגין תאונת עבודה תביעה למוסד לביטוח לאומי לאחר דחיית תביעה בגין תאונת עבודה
תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד כנגד עירייה תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד כנגד עירייה
צו עשה לאכיפת רישום זכויות במקרקעין על שם הקונה צו עשה לאכיפת רישום זכויות במקרקעין על שם הקונה
שוויון בהקצאת תקציבים לעמותות ספורט (בית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק) שוויון בהקצאת תקציבים לעמותות ספורט (בית משפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק)
חיוב בעלי מניות רוב לרכוש מניות המיעוט חיוב בעלי מניות רוב לרכוש מניות המיעוט
לשון הרע- שימוש במונח "נאצי" לשון הרע- שימוש במונח "נאצי"
תאונת דרכים-נזק רכוש ('פח') תאונת דרכים-נזק רכוש ('פח')
תביעת פיצויים לנפגע בתאונת דרכים (1) תביעת פיצויים לנפגע בתאונת דרכים (1)
תביעת פיצויים לנפגע בתאונת דרכים (2) תביעת פיצויים לנפגע בתאונת דרכים (2)
ערר על קביעת נכות בידי ועדה רפואית לעררים ערר על קביעת נכות בידי ועדה רפואית לעררים
דחיית ערעור המל"ל על קביעת נכות בגין "טינטון" דחיית ערעור המל"ל על קביעת נכות בגין "טינטון"
העדר קשר סיבתי בין נכות מתאונה ובין גמלת סיעוד (ערעור) העדר קשר סיבתי בין נכות מתאונה ובין גמלת סיעוד (ערעור)
"המדריך לנפגע בעבודה", עו"ד אריק רז ועו"ד ירון הרשקוביץ, בהוצאת הלכות בע"מ "המדריך לנפגע בעבודה", עו"ד אריק רז ועו"ד ירון הרשקוביץ, בהוצאת הלכות בע"מ