הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
צור קשר
צור קשר
פרופיל המשרד
פרופיל המשרד
View In English
View In English
 בעמוד זה מוצגת מיקצת מפסיקת בית משפט בהליכים שיוצגו על ידי משרד הרשקוביץ ושות'-עורכי דין,

על מנת להאיר ולהמחיש את הנושאים בהם עוסק המשרד.

 

לנוחות הגולש/ת, הפסיקה מוצגת הן במרוכז והן בחתך לפי נושאים.

 


שם הקטגוריה
הכל
מסחרי
מינהלי
לשון הרע
הוצאה לפועל
ירושה ועיזבון
דיוני, סדרי דין ופרצדורה
מקרקעין
קניין רוחני
נזקי רכוש
עבודה
נזקי גוף וביטוח לאומי
 
עיון בתיק בית משפט על ידי צד ג' עיון בתיק בית משפט על ידי צד ג'
מחיקת כתב תביעה מתוקן החורג מהיקף התיקון שהותר (מחוזי) מחיקת כתב תביעה מתוקן החורג מהיקף התיקון שהותר (מחוזי)
עיכוב הליך בשל 'הליך תלוי ועומד' עיכוב הליך בשל 'הליך תלוי ועומד'
העדר חסיון לתצהירים שעמדו בפני מומחה העדר חסיון לתצהירים שעמדו בפני מומחה
בקשה לזימון עד שהעיד, לעדות נוספת, תקנה 166 לתקנות סד"א (מחוזי) בקשה לזימון עד שהעיד, לעדות נוספת, תקנה 166 לתקנות סד"א (מחוזי)
תביעה לביטול פסק דין בעילת העדר סמכות פונקציונלית (דחייה) תביעה לביטול פסק דין בעילת העדר סמכות פונקציונלית (דחייה)
דחיית עיכוב ביצוע פסק דין כספי (בית משפט מחוזי) דחיית עיכוב ביצוע פסק דין כספי (בית משפט מחוזי)
דחיית בקשה לחיוב בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות (תקנה 519 לתקנות סד"א וסעיף 353א לחוק החברות) דחיית בקשה לחיוב בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות (תקנה 519 לתקנות סד"א וסעיף 353א לחוק החברות)
עיכוב יציאה מהארץ כנגד מנהל חברה בפירוק וחוק יסוד כבוד האדם וחרותו (בית המשפט העליון) עיכוב יציאה מהארץ כנגד מנהל חברה בפירוק וחוק יסוד כבוד האדם וחרותו (בית המשפט העליון)
חיוב מערער בבית הדין הארצי לעבודה בהפקדת ערובה חיוב מערער בבית הדין הארצי לעבודה בהפקדת ערובה
חיוב תובעת שהיא חברה "מהשטחים", בהפקדת ערובה כתנאי לבירור תביעתה חיוב תובעת שהיא חברה "מהשטחים", בהפקדת ערובה כתנאי לבירור תביעתה
"המדריך לנפגע בעבודה", עו"ד אריק רז ועו"ד ירון הרשקוביץ, בהוצאת הלכות בע"מ "המדריך לנפגע בעבודה", עו"ד אריק רז ועו"ד ירון הרשקוביץ, בהוצאת הלכות בע"מ