הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
צור קשר
צור קשר
פרופיל המשרד
פרופיל המשרד
View In English
View In English
 בעמוד זה מוצגת מיקצת מפסיקת בית משפט בהליכים שיוצגו על ידי משרד הרשקוביץ ושות'-עורכי דין,

על מנת להאיר ולהמחיש את הנושאים בהם עוסק המשרד.

 

לנוחות הגולש/ת, הפסיקה מוצגת הן במרוכז והן בחתך לפי נושאים.

 


שם הקטגוריה
הכל
מסחרי
מינהלי
לשון הרע
הוצאה לפועל
ירושה ועיזבון
דיוני, סדרי דין ופרצדורה
מקרקעין
קניין רוחני
נזקי רכוש
עבודה
נזקי גוף וביטוח לאומי
 
תביעת בעל מניות כנגד בעל מניות אחר בדרישה לחתימה על בקשה לשימוש חורג במקרקעין תביעת בעל מניות כנגד בעל מניות אחר בדרישה לחתימה על בקשה לשימוש חורג במקרקעין
ערעור מס הכנסה- חבות עובד במס הכנסה שלא נוכה במקור ע"י המעסיק ערעור מס הכנסה- חבות עובד במס הכנסה שלא נוכה במקור ע"י המעסיק
גזר דין מיסים- אי הגשת 11 דוחות שנתיים של חברות שונות בשליטת הנאשם, למס הכנסה גזר דין מיסים- אי הגשת 11 דוחות שנתיים של חברות שונות בשליטת הנאשם, למס הכנסה
תביעה כספית להשתתפות בהוצאות ניהול ואחזקת מרכז מסחרי מכוח הסכם ניהול ועשיית עושר ולא במשפט, חובת הקטנת הנזק תביעה כספית להשתתפות בהוצאות ניהול ואחזקת מרכז מסחרי מכוח הסכם ניהול ועשיית עושר ולא במשפט, חובת הקטנת הנזק
דחיית עיכוב ביצוע פסק דין כספי (בית משפט מחוזי) דחיית עיכוב ביצוע פסק דין כספי (בית משפט מחוזי)
דחיית ערעור כנגד חיוב השתתפות המערערת בהוצאות ניהול ואחזקת מרכז מסחרי (בית משפט מחוזי) דחיית ערעור כנגד חיוב השתתפות המערערת בהוצאות ניהול ואחזקת מרכז מסחרי (בית משפט מחוזי)
דחיית בקשה לחיוב בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות (תקנה 519 לתקנות סד"א וסעיף 353א לחוק החברות) דחיית בקשה לחיוב בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות (תקנה 519 לתקנות סד"א וסעיף 353א לחוק החברות)
הקצאת מניות, דילול הון, עושק המיעוט וסעדים אופרטיביים, שיהוי והשלכותיו הקצאת מניות, דילול הון, עושק המיעוט וסעדים אופרטיביים, שיהוי והשלכותיו
עיכוב יציאה מהארץ כנגד מנהל חברה בפירוק וחוק יסוד כבוד האדם וחרותו (בית המשפט העליון) עיכוב יציאה מהארץ כנגד מנהל חברה בפירוק וחוק יסוד כבוד האדם וחרותו (בית המשפט העליון)
תביעה בין בעלי שליטה שעניינה השבת הלוואת בעלים וכן חיוב תאגידים בשליטתם, בדמי שכירות שווים לחברה שאף היא בשליטתם תביעה בין בעלי שליטה שעניינה השבת הלוואת בעלים וכן חיוב תאגידים בשליטתם, בדמי שכירות שווים לחברה שאף היא בשליטתם
תביעת השבה, שותפות תביעת השבה, שותפות
הפרת זכויות יוצרים-אומד דעת הצדדים בפירסום פסיקה ומאמרים באתר אינטרנט הפרת זכויות יוצרים-אומד דעת הצדדים בפירסום פסיקה ומאמרים באתר אינטרנט
הגנה על סימן מסחר-צו מניעה זמני (בית המשפט העליון) הגנה על סימן מסחר-צו מניעה זמני (בית המשפט העליון)
הגנה על סימן מסחר-צו מניעה הגנה על סימן מסחר-צו מניעה
מתן צו מניעה זמני בשל סימן מסחר רשום (בית המשפט העליון) מתן צו מניעה זמני בשל סימן מסחר רשום (בית המשפט העליון)
ערעור על חיוב בפיצויי בגין הפרת חוזה התמחרות- תיק הוחזר לערכאה ראשונה (בית המשפט העליון) ערעור על חיוב בפיצויי בגין הפרת חוזה התמחרות- תיק הוחזר לערכאה ראשונה (בית המשפט העליון)
ביטול עיקול זמני בסכסוך מסחרי ביטול עיקול זמני בסכסוך מסחרי
ערעור על דחיית הוכחת חוב ע"י מפרק חברה ערעור על דחיית הוכחת חוב ע"י מפרק חברה
דחיית הרמת מסך בגין חוב שכירות של חברה דחיית הרמת מסך בגין חוב שכירות של חברה
הפרת הסכם בין שותפים בנוגע להעסקת סוכן מכירות הפרת הסכם בין שותפים בנוגע להעסקת סוכן מכירות
תביעה כספית מספק שירותי חלוקת לחם תביעה כספית מספק שירותי חלוקת לחם
חיוב תובעת שהיא חברה "מהשטחים", בהפקדת ערובה כתנאי לבירור תביעתה חיוב תובעת שהיא חברה "מהשטחים", בהפקדת ערובה כתנאי לבירור תביעתה
דחיית בקשה למתן צו מניעה זמני להעסקת עובד בחברה מתחרה דחיית בקשה למתן צו מניעה זמני להעסקת עובד בחברה מתחרה
אכיפת תניית בוררות במחלוקת עיסקית אכיפת תניית בוררות במחלוקת עיסקית
תביעת תשלום עבור מתן שירות תביעת תשלום עבור מתן שירות
חיוב בעלי מניות רוב לרכוש מניות המיעוט חיוב בעלי מניות רוב לרכוש מניות המיעוט