הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
הרשקוביץ ושות' משרד עורכי דין
צור קשר
צור קשר
פרופיל המשרד
פרופיל המשרד
View In English
View In English
 בעמוד זה מוצגת מיקצת מפסיקת בית משפט בהליכים שיוצגו על ידי משרד הרשקוביץ ושות'-עורכי דין,

על מנת להאיר ולהמחיש את הנושאים בהם עוסק המשרד.

 

לנוחות הגולש/ת, הפסיקה מוצגת הן במרוכז והן בחתך לפי נושאים.

 


שם הקטגוריה
הכל
מסחרי
מינהלי
לשון הרע
הוצאה לפועל
ירושה ועיזבון
דיוני, סדרי דין ופרצדורה
מקרקעין
קניין רוחני
נזקי רכוש
עבודה
נזקי גוף וביטוח לאומי
 
פיצוי בגין רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין (נוסף לביטול הסכם והשבה) פיצוי בגין רשלנות עורך דין בעסקת מקרקעין (נוסף לביטול הסכם והשבה)
תביעת בעל מניות כנגד בעל מניות אחר בדרישה לחתימה על בקשה לשימוש חורג במקרקעין תביעת בעל מניות כנגד בעל מניות אחר בדרישה לחתימה על בקשה לשימוש חורג במקרקעין
תביעה כספית להשתתפות בהוצאות ניהול ואחזקת מרכז מסחרי מכוח הסכם ניהול ועשיית עושר ולא במשפט, חובת הקטנת הנזק תביעה כספית להשתתפות בהוצאות ניהול ואחזקת מרכז מסחרי מכוח הסכם ניהול ועשיית עושר ולא במשפט, חובת הקטנת הנזק
דחיית ערעור כנגד חיוב השתתפות המערערת בהוצאות ניהול ואחזקת מרכז מסחרי (בית משפט מחוזי) דחיית ערעור כנגד חיוב השתתפות המערערת בהוצאות ניהול ואחזקת מרכז מסחרי (בית משפט מחוזי)
תביעה לסילוק יד- מושכר (חנות) במרכז מסחרי תביעה לסילוק יד- מושכר (חנות) במרכז מסחרי
תביעת פינוי-דיירות מוגנת תביעת פינוי-דיירות מוגנת
תביעת דמי תיווך במקרקעין תביעת דמי תיווך במקרקעין
דחיית הרמת מסך בגין חוב שכירות של חברה דחיית הרמת מסך בגין חוב שכירות של חברה
צו עשה לאכיפת רישום זכויות במקרקעין על שם הקונה צו עשה לאכיפת רישום זכויות במקרקעין על שם הקונה